Inscripció oberta
Període d'inscripció:
del  divendres 31 de juliol 2020
fins el  dimarts 01 de setembre 2020
del  dilluns 14 de setembre 2020  fins el  dilluns 28 de juny 2021

- Classes teoricopràctiques del 14/09/2020 al 28/06/2021.   Els dilluns de 9h a 13.30h i de 15h a  18,30h. 
- Practiques clíniques, es poden programar de novembre a maig   De dimarts a divendres en torns de 7h a 14h, de 14h a 21h o de  21h a 7h.  

il·limitades

Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau C/ Sant Antoni Maria Claret, 167 • 08025 Barcelona

 3800 € / Exalumnes 3572 €

Objectius

Identificar, descriure i analitzar les responsabilitats específiques de la infermera en l’àmbit de la pediatria per actuar amb eficàcia i eficiència en l’organització dels diferents equips de treball infermers. 
 
Fer una valoració integral del nadó, del nen i de  l’adolescent  i  elaborar   plans  de  cures  infermeres individualitzats en funció de les necessitats i  problemes de salut que presenta el nadó,  el nen  i l’adolescent i les de la seva família. 
 
Demostrar criteri i habilitat en l’aplicació de les  teràpies convencionals i complementàries al nadó, al nen i a l’adolescent, utilitzant criteris de qualitat, seguretat i basades en evidència científica. 

Contingut

Mòdul I. Atenció d’infermeria al nounat   - La infermera neonatal i el nounat sa, sinó el coneixem, no el sabrem cuidar.   - El nounat d’alt risc i la seva cura des de tots els professionals implicats. 
 
Mòdul II. Atenció d’infermeria al nen   - La infermera pediàtrica i el nen sa, entendre que vol dir ser nen.   - El nen amb problemes de salut i la seva cura sensible i professional. 
 
Mòdul III. Atenció d’infermeria a l’adolescent   - La infermera que té cura de l’adolescent i l’adolescent sa, avui, població d’alt risc.   - L’adolescent amb problemes de salut, com hi arribem i com ens hi impliquem. 
 
Mòdul IV. Pràcticum   -  En tots els entorns pediàtrics, hospitalització, atenció primària i escola. 
 
Mòdul V. Treball fi de màster   - Creant coneixement infermer. 

Comentaris

Per més informació del màster clica aquí

Adreçat a

Graduats/des i diplomats/des en Infermeria i altres titulacions universitàries relacionades amb l’àrea de salut.