FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 15 de novembre 2021  fins el  dimarts 15 de novembre 2022

Les classes presencials s’impartiran els dimecres i
dijous, un cop al mes.

Es faran un total de 28 dies de pràctiques a
Hemodinàmica cardiaca Unitat d’arítmies, UCI
Cardiaca Unitat Cures Cardíaques Agudes,
Ecocardiografia, Quiròfan cirurgia cardiaca i
quiròfan vascular

il·limitades

Semipresencial

Facultat de Medicina i Ciències de la salut
Adreça: Casanova, 143 08036 Barcelona España

1.850,00 €
L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de
70 €, en concepte de taxa administrativa

Objectius

•Actualitzar, ampliar i aprofundir el coneixement de les cures infermeres, així com la fisiologia, les patologies i les tècniques diagnòstiques i terapèutiques practicades en el malalt cardiològic i de cirurgia cardiovascular
•Mantenir actualitzats els coneixements referents a totes dues especialitats mèdiques
•Afavorir la reflexió del professional sobre l'aplicació de les cures infermeres en la pràctica diària sobre la base d'una revisió del fonament teòric
•Facilitar, per mitjà dels tallers d'arítmies, eines i mètodes perquè el professional infermer pugui identificar ràpidament les arítmies cardíaques principals i sàpiga quines són les pautes que ha de seguir en cada situació
•Compartir inquietuds i experiències entre professionals de diferents graus d'expertesa i de centres hospitalaris diversos
•Captar talent i nous professionals infermers i introduir los en aquest àmbit

Comentaris

Per accedir a tota la informació del màster clica aquí

Adreçat a

Graduats en Infermeria amb un any d'experiència laboral posterior a l'obtenció del títol