FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dilluns 14 de setembre 2020  fins el  divendres 25 de juny 2021

Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.Campus Bellvitge.
Edifici aulari. Carrer de la Feixa Llarga s/n. 08907 L’Hospitalet de Llobregat

93 402 42 83

3.800€

Descripció

L’Atenció d’Infermeria d’Urgències Hospitalàries envolta les vessants assistencial, docent, investigadora i de planificació, organització i prevenció en totes les situacions que precisen d’una atenció sanitària immediata.
El volum d’atenció urgent i l’increment de la demanda, són un clar indicador de necessitat d’evolució tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d’urgències. També és necessari dotar-los de professionals Infermers especialitzats, experts i qualificats.

Per la seva formació, experiència i permanent presència en els serveis d'urgències, els equips d’infermeria són els que assumeixen la cura dels malalts en les diferents àrees i durant tot el procés d’atenció urgent, intervenint en totes les fases de l’assistència, recolzant i mantenint informats als familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d’angoixa i incertesa.

Aquest curs de Màster es fonamenta en l’atenció integral al pacient urgent i basa els aprenentatges en els coneixements científics i les experiències de l’equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups. Dóna la possibilitat als professionals infermers d’anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement, l’experiència i la recerca.

Comentaris
Metodologia

Presencial