FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dilluns 01 de novembre 2021  fins el  dijous 30 de juny 2022
  il·limitades

  Aplicar un 10% de descompte sobre el preu del programa, un cop descomptat l’import de la preinscripció, als membres en actiu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. 

  Descripció

  El Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona (AICP) en Àmbits d'Envelliment i Discapacitat capacita professionals per dissenyar, dirigir, intervenir, gestionar o fer recerca en programes o recursos dirigits a persones amb discapacitat, en situació de dependència i/o de cronicitat basats en l'AICP.

  L'exigència d'actuar des d'enfocaments basats en la integralitat o integració de serveis, així com centrats en les persones i en la preservació dels seus drets, dignitat i qualitat de vida, està consolidada en els països més avançats en polítiques socials, i així es recomana pels organismes internacionals. El Màster respon a aquests requeriments per poder transformar els models basats en serveis de caràcter assistencialista. Per a això, cal comptar amb professionals experts en el model AICP que puguin desenvolupar els corresponents processos de canvi.

  Aquesta formació permetrà dissenyar serveis integrals centrats en la persona que contribueixin a oferir una major qualitat de vida a les persones que necessiten atenció i cures de llarga durada i evitar que les situacions de dependència facin minvar la seva dignitat i l'exercici de la seva autonomia personal i els seus drets.

  Objectius
  • Crear, dissenyar i implementar projectes, formatius i d'intervenció, en centres comunitaris o en serveis per a gent gran, basats en els fonaments teòrics i els principis bàsics del model d'atenció integral centrada en la persona. 
  • Integrar una perspectiva construccionista i fenomenològica sobre la persona singular i la intervenció, incorporant els aspectes ètics, relacionals, epistemològics i metodològics del model d'atenció a la persona. 
  • Avaluar els efectes i resultats de les accions i programes d'intervenció per a la millora contínua de la qualitat, tenint en compte la persona (família i entorn significatiu), l'entorn organitzatiu i l'entorn ambiental. 
  • Adquirir habilitats i actituds per liderar processos de canvi de forma cooperativa i interdisciplinària i intersectorial.
  Comentaris

  Per accedir a tota la informació i per inscriure't clica aquí