Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimecres 01 de setembre 2021  fins el  dijous 30 de juny 2022

  Les classes es duran a terme un dia a la setmana, dilluns de
  8.30 h a 20.00 h

  il·limitades

  Escola Superior d’Infermeria del Mar
  Carrer del Doctor Aiguader, 80, 3a planta
  08003 Barcelona

  El preu de la matrícula és de 3.200 € + taxes.
  Matrícula ordinària: del 6 al 8 juliol del 2021.

  Descripció

  L’infermer/a d’anestèsia cada cop està més present en l’àmbit assistencial, incorporant-se en
  molts centres hospitalaris com infermer/a de pràctica avançada i arribant a ser un/a professional
  referent en l’àmbit de l’anestèsia, les cures postquirúrgiques, les consultes preanestèsiques i el
  tractament del dolor.

  Des de l’1 de maig del 2021, el Màster en Infermeria Aplicada a l’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica
  del Dolor és el primer màster a Espanya acreditat per la IFNA (International Federation of Nurse
  Anesthetists).

  Objectius

  L’objectiu general del programa del Màster en Infermeria d’Anestèsia és formar al professional d’infermeria en les competències generals, específi ques i transversals necessàries per poder treballar en qualsevol àmbit d’anestèsia en què sigui necessària l’aplicació de cures infermeres abans, durant o després de l’ús de tècniques d’anestèsia: Visita preanestèsica, Àrea quirúrgica, Àrea de reanimació, URPA i Àrees de crítics, CMA, Unitats de dolor, Exploracions complementàries (RX, ressonància, TC i MEG), Endoscòpies i Serveis d’hemodinàmica.

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del màster clica aquí

  Adreçat a

  El Màster d’Infermeria d’Anestèsia va dirigit a les i els diplomats i/o graduats en infermeria amb experiència en àrea quirúrgica, cirurgia ambulatòria, àrea de reanimació, UCI, unitats de crítics, serveis d’urgències i/o emergències, unitat del dolor i visita preanestèsica, i a infermeres/rs que vulguin    formar-se en el sector de l’anestèsia ambla fi nalitat d’especialitzar-se i millorar la seva pràctica infermera.