FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Inscripció tancada
El període d'inscripcions està tancat.
del  dimarts 18 d’octubre 2016  fins el  dimecres 20 de juny 2018
il·limitades

Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

4.640 €

Descripció

Institut de Formació Contínua IL3-UB

La raó de ser dels equips d’atenció primària és donar resposta a l’atenció sanitària integral, preventiva, curativa i rehabilitadora. Per aconseguir-ho de forma òptima, els serveis d’infermeria han d’estar ben gestionats, tenir ben definits tots els elements que caracteritzen la seva missió i haver desenvolupat un model d’autoavaluació amb criteris mínims i d’excel•lència que totes les àrees puguin fer servir per orientar la seva gestió. Han d’unificar i consensuar criteris, procediments i metodologies per garantir una adequada utilització dels recursos i la qualitat de les cures.

Resulta evident doncs, la necessitat de formació específica en l’àrea de gestió per al personal dels serveis d’infermeria, tenint en compte, a més, la posició estratègica que tenen aquests professionals en el sistema de salut.

El Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria aborda aspectes clau dels sistemes i les polítiques de sanitat: teories i tendències en la gestió, direcció i organització en planificació estratègica, en polítiques de formació i investigació, en desenvolupament professional del personal, en lideratge i motivació, en la gestió dels recursos humans, polítiques de personal, gestió del temps, mesurament de les càrregues de treball, gestió dels recursos materials, i en la comunicació i el màrqueting en salut.

Comentaris

Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 90 crèdits ECTS.

Més informació