FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
El període d'inscripció s'obrirà el 15/04
Període d'inscripció:
del  dimecres 15 d’abril 2020
fins el  divendres 12 de juny 2020
del  dilluns 14 de setembre 2020  fins el  divendres 25 de juny 2021

de matí i de tarda (50 places a cada torn)

l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus Bellvitge. Pavelló de
Govern, 3a planta, despatx 342. C/ Feixa Llarga, s/n. 08907 - L’Hospitalet de Llobregat

3800 €

Descripció

L’atenció d’Infermeria d’Urgències Hospitalàries envolta les vessants assistencial, docent, investigadora
i de planificació, organització i prevenció en totes les situacions que precisen d’una atenció
sanitària immediata.
El volum d’atenció urgent i l’increment de la demanda són un clar indicador de necessitat d’evolució
tecnològica, científica, de gestió i administració dels serveis d’urgències. També és necessari dotar-
los de professionals Infermers especialitzats, experts i qualificats.
Per la seva formació, experiència i permanent presència en els serveis d’urgències, els equips d’infermeria
són els que assumeixen la cura dels malalts en les diferents àrees i durant tot el procés
d’atenció urgent, intervenint en totes les fases de l’assistència, recolzant i mantenint informats als
familiars i acompanyants, que viuen amb els pacients moments molt intensos d’angoixa i incertesa.
Aquest curs de Màster es fonamenta en l’atenció integral al pacient urgent i basa els aprenentatges
en els coneixements científics i les experiències de l’equip docent que hi participa, mitjançant classes
magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups. Dóna la possibilitat als professionals
infermers d’anar desenvolupant les seves carreres professionals recolzats pel coneixement,
l’experiència i la recerca.