FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
El període d'inscripció s'obrirà el 15/04
Període d'inscripció:
del  dimecres 15 d’abril 2020
fins el  divendres 12 de juny 2020
del  dimecres 16 de setembre 2020  fins el  dimecres 09 de juny 2021

Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge. Pavelló de Govern, 3a planta, despatx 342.
C/ Feixa Llarga s/n. 08907 - L’Hospitalet de Llobregat

3350 €

Descripció

Aquest màster està dirigit a diplomats/des i graduats/des en Infermeria que
desitgin continuar el seu desenvolupament professional mitjançant la formació
continuada per perfeccionar els seus coneixements i habilitats a l’àmbit quirúrgic.
Aquest nou ensenyament és el resultat de l’evolució natural del curs de postgrau
en Infermeria Quirúrgica que, durant el curs 2005-2006 va complir la
seva 15a edició. L’important avanç de la tecnologia aplicada a l’àmbit de la
salut i les activitats, cada vegada més especialitzades que realitza l’infermer/a,
fa necessària l’ampliació dels coneixements que es precisen per millorar
l’atenció als pacients sotmesos a una intervenció quirúrgica i, per aquest
motiu, hem ampliat i actualitzat els nostres continguts teòrics i pràctics,
transformant el curs de postgrau a màster.

Objectius

· Adquirir els coneixements, les habilitats i les pràctiques necessàries per
tenir cura, d’una forma integral, del malalt quirúrgic.
· Descriure i desenvolupar detalladament la infermeria en el procés quirúrgic,
les cures d’infermeria en els diversos tipus d’intervenció quirúrgica i els
seus aspectes psicosocials.
· Facilitar el desenvolupament professional a l’àmbit quirúrgic amb criteris de
nivell d’exel · lència competencial, per tal d’enfortir l’assertivitat en el maneig
de la gestió de recursos, del tracte amb el malalt i el respecte als seus valors,
així com els de la resta de l’equip i a la promoció de la pròpia salut.