dijous 15 de juny 2023
  Inscripció oberta
  Inscripció oberta
  del  divendres 12 de maig 2023
  fins el  dimecres 14 de juny 2023

  de 17 a 19 h

  Aules del COIB. C/ Pujades, 350. Barcelona

  Si

  Consultar els preus al text

  Justificació
  La realitat assistencial amb la seva complexitat sovint no contempla l'impacte de la mort sobre els seus professionals. L'existència de canvis i innovacions cada vegada més ràpids, amb objectius divergents i moltes vegades contradictoris quan s'atenen situacions al final de la vida, pot no contemplar l'impacte que aquestes situacions comporten per la mateixa persona que la viu, el seu entorn significatiu i menys per l'equip d'atenció.
  Les infermeres, per les característiques dels nostres llocs de treball, sovint estem més exposades a tota classe de reaccions emocionals i d'impacte davant la mort d'usuàries no sempre ben preparades i ben acompanyades.
  S'ha fet èmfasi en la formació en cures pal·liatives, i en la nova llei de l'eutanàsia, però les infermeres generalistes, en qualsevol dels seus àmbits d'actuació, no tenen el suport o la preparació necessària com es pot trobar en equips específics d'atenció.

  Un dels dols no autoritzats, és a dir que no utilitza els canals normals d'expressió i de suport social, és el de la mort dels pacients que assistim. Donar espai en grup per compartir emocions i experiències pot ajudar a integrar aprenentatges i poder acompanyar futures situacions de final de vida amb més llibertat.

  La necessitat s'ha detectat en els diferents tallers d'acompanyament al final de la vida i la bibliografia al voltant del patiment (fatiga de la compassió) i del cremament professional (burnout).

  Objectiu general

  • Integrar i elaborar el propi camí de la pèrdua i el dol de situacions viscudes en l’entorn laboral.

  Objectius específics

  • Reconèixer i gestionar els sentiments i emocions que provoca el tenir cura en situacions de mort.
  • Identificar situacions complexes al voltant de la mort professional.
  • Elaborar temes pendents.
  • Viure l’experiència d’un grup de suport.

  Continguts

  • La mort: mapa conceptual i aspectes culturals.
  • La mort dels altres: tipus i reaccions.
  • La pròpia mort: aprenent a desaferrar-nos.
  • Situacions complexes: pacient en retirada, ira/enuig, conspiració de silenci, desacord entre l'equip professional, etc.
  • El dol propi: identificació del propi procés, objectius i etapa de desenvolupament, model dual d'afrontament.
  • Identificació d'activitats i intervencions pròpies d'infermeria.

  Metodologia

  • Grup de suport. Sessions grupals de suport, visualització i consciència corporal.
  • Facilitaran les reflexions dues infermeres  expertes tant el procés de dol com en dinàmiques de grup

  Avaluació

  • Test de dol i d’autoregulació:  previ - posterior
  • Resultats de benestar: previ – posterior
  • Qüestionari de satisfacció

  Adreçat a: infermeres

  Cronograma:

  Sessió mensual els dijous de 17 a 19 h.

  • Cicle sencer d'11 sessions. Els dies:
   • 15 de juny, 13 de juliol, 21 de setembre, 19 d'octubre, 16 de novembre, 14 de desembre del 2023, i 18 gener, 15 febrer 21 març, 18 abril i 16 maig de 2024.
   • Preu del cicle sencer:
    • Col·legiades: 22 €
    • No col·legiades: 66 €

  Inscriu-te al cicle sencer

   

  • Cicle de les 4 primeres sessions. Els dies:
   • 15 juny, 13 juliol, 21 setembre i 9 d'octubre de 2023
   • Preu de les 4 primeres sessions:
    • Col·legiades: 8 €
    • No col·legiades: 24 €

  Inscriu-te a les 4 primeres sessions


  Docents: Núria Gorchs Font, infermera, i Olga Bosch Rosa, infermera i psicòloga.