FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Inscripció oberta
Període d'inscripció:
del  dilluns 01 de juny 2020
fins el  divendres 18 de setembre 2020
del  divendres 09 d’octubre 2020  fins el  divendres 08 de juliol 2022

Any 2020: 9, 10, 23 i 24 octubre, 6, 7, 20 i 21 novembre, 11 i 12 desembre.

Any 2021: 15,16, 29 i 30 gener, 12, 13, 26 i 27 febrer, 12, 13, 26 i 27 març, 16 i 17 abril, 7, 8, 21 i 22 maig, 4, 5 i 18 juny, 1, 2, 15, 16, 29 i 30 octubre, 12, 13, 26 i 27 novembre, 17 i 18 desembre.

Any 2022: 14, 15, 28 i 29 gener, 11,12, 25 i 26 febrer, 11, 12, 25 i 26 març, 29 i 30 abril, 6 i 7 maig, 8 juliol.

divendres i dissabte (quinzenalment) de 9,30h a 14h i de 15.30h a 20h. 

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
Carrer Pujades, 350

08019 Barcelona 

900 705 705
 • Primer any:2.015,00 €
 • Segon any:1.885,00 €
 • L'import té un increment del 10%, fins a un màxim de 70 €, en concepte de taxa administrativa
Descripció

El Màster presencial de la Universitat de Barcelona (UB) compta amb la col·laboració del COIB, responsable del disseny, l’organització i la impartició del contingut.

Per accedir a tota la informació del Màster fer clic aquí

Per convalidació de matèries podeu contactar amb master.tn@coib.cat

  Consulta el programa en castellano    

Objectius

- Adquirir la formació necessària per exercir com a infermera naturista i els coneixements que permetin incorporar el criteri naturista a les competències personals.
- Ampliar el ventall de possibilitats preventives, diagnòstiques i terapèutiques, en tots els àmbits de l'atenció infermera.
- Aprofundir l'estudi i la investigació de la infermeria naturista.

Contingut

1er any

Mòdul 1: Història i bases teòriques i Estímuls Naturals (6 ECTS)

Història i bases teòriques

 1. Història del naturisme.
 2. Models explicatius infermers.
 3. Bases científiques de les teràpies energètiques

Estímuls naturals

 1. Hidroteràpia: aigües mineromedicinals i termalisme. Tractaments utilitzant diferents tipus d'aigües i sistemes d'aplicació.
 2. Talassoteràpia: tractaments amb aigua de mar i diferents tipus d'aplicacions.
 3. Geoteràpia: tractaments amb diferents terres medicinals amb les seves propietats.
 4. Helioteràpia: exposició al sol amb fins curatius i profilàctics.
 5. Eoloteràpia: banys d'aire i d'aeroteràpia.
 6. Climatoteràpia: aplicació de diversos estímuls naturals.

 

Mòdul 2: Alimentació saludable (5 ECTS)

 1. Concepte d’alimentació i de nutrició.
 2. Els aliments.
 3. L’alimentació saludable.
 4. Introducció a la dietètica humana.
 5. Conceptes fonamentals del tractament dietètic.

 

Mòdul 3: Fitoteràpia i Aromateràpia (5 ECTS)

 1. Conceptes general: definició de la fitoteràpia.
 2. Nocions bàsiques: concepte de planta medicinal, droga vegetal, marcador, droga vegetal.
 3. Història i antropologia de la fitoteràpia.

 4. Farmacognòsia.

 5. Principals principis actius.

 6. Fitoteràpia basada en l'evidència.
 7. Recerca en fitoteràpia.

 

Mòdul 4: Reflexoteràpia podal i Tècnica metamòrfica (6 ECTS)

REFLEXOTERÀPIA PODAL

 1. Definició i diferència entre Reflexologia i Reflexoteràpia. Diferents reflexoteràpies.
 2. Una mica d’història.
 3. Projecció de l’organisme humà en les diferents zones reflexes segons William Fitzgerald.
 4. Dues escoles: Hanne Marquardt i Dobbs/Paratte/Poletti.
 5. Mecanismes d’acció, beneficis i contraindicacions.
 6. Tècnica, tractaments i significat de les possibles reaccions.
 7. Maniobres de regulació.
 8. Mapes generals de les zones reflexes segons Hanne Marquardt.
 9. Zones reflexes de les mans per l’autocura.

 

TÈCNICA METAMÒRFICA

 1. Introducció a les Teràpies Naturals i Complementàries.
 2. La Tècnica Metamòrfica com a eina infermera: definició de la tècnica metamòrfica, origen, com actua la tècnica metamòrfica: estudi de l'etapa prenatal. Trastorns emocionals en la etapa prenatal. El cervell emocional, conscient i subconscient. Actitud del terapeuta. Efectes més destacables. Indicacions. Contraindicacions. Realització de la tècnica (peus, mans i cap).

 

Mòdul 5: Drenatge limfàtic i Massatge (6 ECTS)

DRENATGE LIMFÀTIC

 1. Recordatori del sistema limfàtic.
 2. Descriure el principis de la teoria del DLM.
 3. Adquirir la pràctica del moviments bàsics del DLM.
 4. Descriure les indicacions i contraindicacions del DLM.
 5. Realitzar el DLM segons la metodologia del treball.
 6. Desenvolupar la tècnica dels moviments requerits en el DLM.
 7. Mètodes preventius.
 8. Pràctica exhaustiva dels tipus de moviments.

 

MASSATGE

 1. Introducció al quiromassatge.
 2. Definició i conceptes bàsics.
 3. Manipulacions més importants i manera d’aplicar-les.
 4. Principals indicacions i contraindicacions.
 5. Condicions mediambientals i actitud del terapeuta al quiromassatge.

 

Mòdul 9: Recerca (3ECTS)

 1. Fases preliminars del procés de recerca: revisió bibliogràfica: analitzar contingut i organitzar material.
 2. Parts d’un projecte, problema de recerca, preguntes de recerca i objectius (generals i específics).
 3. Planificació: tipus d’estudi, mostra i tipus de mostreig, variables, instruments de mesura.
 4. Mètodes de recerca, població i mostra.
 5. Tècniques d’obtenció d’informació, anàlisi de les dades quantitatives.
 6. Realització: estudi pilot, treball de camp.

Treball obligatori en que l'alumne ha de fer un recerca sobre algun dels temes tractats en el màster que ha escollit prèviament amb la supervisió del tutor.

 

2n any

Mòdul 6: Teràpies energètiques: Reiki i Teràpia Floral (8 ECTS)

REIKI

 1. El Reiki com a instrument per la prevenció i tractament de problemes de salut.

 

TERAPIA FLORAL

 1. Origen i descobriment de la teràpia floral de Bach.
 2. Qui va ser Edward Bach. El seu Sistema Floral.
 3. Abordatge emocional de la salut i la malaltia.
 4. Acostament de les teories infermeres per comparativa a la filosofia del Dr. Bach.
 5. Els 7 grups de remeis. Definició de les 38 flors de Bach. Com formular-les.
 6. L’entrevista floral.
 7. Aplicació de la Teràpia Floral com un instrument complementari en la relació d’ajuda de les cures infermeres en diferents àmbits de la professió

 

Mòdul 7: Mindfulness, Sofrologia i Ho'oponopono (8 ECTS)

MINDFULNESS

 1. Mindfulness en el món de la salut. Definició. Medicina infermeria ment-cos.
 2. Introducció al Programa MBSR (Mindfulness Based stress reduction) de Jon Kabat Zinn, del centre mèdic Universisitat de Massachussets, Worcester,EUA: Resposta reacció a l’estrès; La importància de l’autocura; La gestió del temps; La comunicació conscient; Resiliència davant l’adversitat; La percepció i la realitat; Regulació emocional amb Mindfulness (TichNathHanh).
 3. Mindfulness en la pràctica clínica. Mindfulness based stress reduction (MBSR). En la prevenció i tractament. En trastorns ansietat, depressió, TOC, TCA, dolor crònic, Trastorns adaptació. També en malalties orgàniques. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) per prevenir recaigudes en depressió.

 

SOFROLOGIA

 1. Sofrologia i la seva història.
 2. El mètode Caycedo.
 3. Fonaments teòrics.
 4. Sofrologia i infermeria.
 5. Aplicacions de la Sofrologia dins les competències d’infermeria.
 6. Pràctiques: Tècniques basades en la Relaxació Dinàmica de Caycedo i de diverses tècniques especifiques.

 

HO'OPONOPONO

 1. Què és Ho'oponopono.
 2. Què són les emocions, els patrons heretats i creences limitants.
 3. Com usar la tècnica de l'Ho'oponopono.
 4. Responsabilitat i no culpabilitat.
 5. Les 4 paraules, significat.
 6. La Respiració Ha.
 7. Meditació guiada.

 

Mòdul 8: Coneixements introductoris d'altres teràpies (10 ECTS)

MUSICOTERÀPIA

 1. Visió General de la Musicoteràpia (concepte, connexions i diferències amb altres disciplines, camps d’aplicació,…)
 2. Bases Teòriques de la Musicoteràpia (efectes de la música sobre l’ésser humà, característiques de la música com a eina terapèutica,…)
 3. Bases Metodològiques de la Musicoteràpia (procés d’intervenció, necessitats a tractar i objectius d’intervenció, tècniques i activitats musicoterapèutiques, instruments d’avaluació,…)
 4. Tècniques de Relaxació amb Música (efectes i funció de la música en la relaxació, criteris de selecció de música de caràcter relaxant,…)
 5. Anàlisi i comentari de casos clínics.
 6. Experiències pràctiques.

 

MOXIBUSTIÓ, ACUPRESIÓ I AURICULOTERÀPIA

 1. Introducció breu de la medicina tradicional xinesa.
 2. Introducció en el sistema de meridians i punts d'acupuntura.
 3. Introducció a l'acupressió.
 4. Tècniques de l'acupressió.
 5. Tractaments amb l'acupressió.
 6. Introducció a l'auriculoteràpia.
 7. Tècniques per a l'aplicació de l'auriculoteràpia.
 8. Tractaments amb l'auriculoteràpia.
 9. Introducció a la moxibustió.
 10. Aplicació de la moxibustió.
 11. Tècniques d'autocura.
 12. Pràctiques.

 

EMBOLCALLS

Introducció als diferents tipus d'embolcalls; Definició, tipus, indicacions, material necessari, zones d’aplicació, òrgans, procediment o tècnica d’aplicació i valoracions:

 1. Compreses.
 2. Cataplasmes.

 

ARTTERÀPIA (Mediació artística)

 1. Com actua la Mediació Artística.
 2. Metodologies d’intervenció.

 

Mòdul 10: Treball Fi de Màster (3 ECTS)

 1. Fases preliminars del procés de recerca: revisió bibliogràfica: analitzar contingut i organitzar material.
 2. Parts d’un projecte, problema de recerca, preguntes de recerca i objectius (general i específics).
 3. Planificació: tipus d’estudi, mostra i tipus de mostreig, variables, instruments de mesura.
 4. Mètodes de recerca, població i mostra.
 5. Tècniques d’obtenció d’informació, anàlisi de les dades quantitatives.
 6. Realització: estudi pilot, Treball de camp. ema de recerca, preguntes de recerca i objectius (general i específics).

Treball obligatori en què l'alumne ha de fer una recerca sobre algun dels temes tractats en el màster que ha escollit prèviament amb la supervisió del tutor.

Docents

Direcció del Màster

Ana Belén Fernández Cervilla: infermera i doctora en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona, Màster en Lideratge i Gestió de Serveis d’Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Medicina i Infermeria Naturista, impulsat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb el suport de la UB i la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre de la comissió de teràpies naturals del COIB. Fernández és des del 2010 professora col·laboradora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, impartint docència sobre Instruments Complementaris de les Cures Infermeres i Estades Clíniques I al Grau d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Docents:

 • Pilar Andrés Santos, infermera i experta en mindfulness.
 • Gemma Baulies Romero, metgessa i experta en fitoteràpia.
 • Montserrat Bayego Salvador, infermera, fisioterapeuta, naturòpata i antropòloga, experta en reflexoteràpia podal i teràpia floral (Bach practitioner).
 • Rosa Cabello Lazaro, infermera, experta en sofrologia.
 • Wai Wai Cho Sum, infermera docent, experta en acupuntura i tacte terapèutic.
 • Julio Cubilla Romera, infermer i docent.
 • Neus Esmel Esmel, infermera docent i experta en reflexologia i flors de Bach.
 • Ana Belén Fernández Cervilla, infermera docent, experta en reiki, tècnica metamòrfica, reflexologia i massatge.
 • Sandra Gómez Valor, infermera assistencial i docent, naturòpata i coach, experta en tècnica metamòrfica i health coaching.
 • Carlos González Alvarez, infermer i fisioterapeuta, i expert en PNI
 • Cristina Guardiola Arias, infermera i experta en aromateràpia.
 • Jaume Güell Picazo, infermer, expert en reiki.
 • Ernest Guirao Bagan, terapeuta, docent i expert en reiki.
 • Elena López Domenech, infermera i experta en intervencions assistides amb cavalls.
 • Elena Maestre González, infermera docent i experta en nutrició i dietètica i TIC’s.
 • Evarist March Salat, biòleg i consultor botànic.
 • Patricia Martí Auge, psicòloga, experta en musicoteràpia.
 • Leonor Martín Monge, infermera i naturòpata.
 • Ascensión Moreno Gonzalez, belles arts, pedagoga, experta en mediació artística.
 • Carolina Rebato Garay, infermera, experta en recerca.
 • Dolores Rodríguez Martí, infermera docent i experta en recerca.
 • Anna Ros Sanz, infermera, experta en drenatge limfàtic.
 • Núria Rosell Reig, infermera, experta en mindfullness.
 • Jordi Sagrera Ferrándiz, metge, expert en massatge.
 • Eva Maria Sánchez Morales, infermera docent, experta en tècnica metamòrfica.
 • Carme Terre Rull, llevadora i docent.
 • Esther Vernet Martin, infermera, experta en teràpia floral (Bach practitioner), PNL i Ho’oponopono.
 • Xesca Vilarrasa Fontseré, infermera, experta en infermeria naturista.
Comentaris

Data inicial de preinscripció: 1/6/2020
Data final de preinscripció: 18/9/2020

Calendari:

L'activitat docent tindrà lloc:

Any 2020: 9, 10, 23 i 24 octubre, 6, 7, 20 i 21 novembre, 11 i 12 desembre.

Any 2021: 15,16, 29 i 30 gener, 12, 13, 26 i 27 febrer, 12, 13, 26 i 27 març, 16 i 17 abril, 7, 8, 21 i 22 maig, 4, 5 i 18 juny, 1, 2, 15, 16, 29 i 30 octubre, 12, 13, 26 i 27 novembre, 17 i 18 desembre.

Any 2022: 14, 15, 28 i 29 gener, 11,12, 25 i 26 febrer, 11, 12, 25 i 26 març, 29 i 30 abril, 6 i 7 maig, 8 juliol.

Adreçat a

Graduats o diplomats en Infermeria.