FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
INSCRIU-TE!
El període d'inscripcions està tancat.
del  divendres 09 de novembre 2018  fins el  divendres 30 d’octubre 2020

divendres i dissabte (quinzenalment) de 9,30h a 14h i de 15.30h a 20h. 

Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
Carrer Pujades, 350

08019 Barcelona 

900 705 705

3900 €

Descripció

El nou Màster presencial de la Universitat de Barcelona (UB) compta amb la col·laboració del COIB, responsable del disseny, l’organització i la impartició del contingut.

Per accedir a tota la informació del Màster fer clic aquí

Per convalidació de matèries podeu contactar amb master.tn@coib.cat

  Consulta el programa en castellano    

Objectius

- Adquirir la formació necessària per exercir com a infermera naturista i els coneixements que permetin incorporar el criteri naturista a les competències personals.
- Ampliar el ventall de possibilitats preventives, diagnòstiques i terapèutiques, en tots els àmbits de l'atenció infermera.
- Aprofundir l'estudi i la investigació de la infermeria naturista.

Contingut

1er any

Mòdul 1: Història i bases teòriques (3 ECTS)

 1. Història del naturisme.
 2. Models explicatius infermers.
 3. Bases científiques de les teràpies energètiques

 

Mòdul 2: Estímuls Naturals (3 ECTS)

 1. Hidroteràpia: aigües mineromedicinals i termalisme. Tractaments utilitzant diferents tipus d'aigües i sistemes d'aplicació.
 2. Talassoteràpia: tractaments amb aigua de mar i diferents tipus d'aplicacions.
 3. Geoteràpia: tractaments amb diferents terres medicinals amb les seves propietats.
 4. Helioteràpia: exposició al sol amb fins curatius i profilàctics.
 5. Eoloteràpia: banys d'aire i d'aeroteràpia.
 6. Climatoteràpia: aplicació de diversos estímuls naturals.

 

Mòdul 3: Alimentació saludable (5 ECTS)

 1. Concepte d’alimentació i de nutrició.
 2. Els aliments.
 3. L’alimentació saludable.
 4. Introducció a la dietètica humana.
 5. Conceptes fonamentals del tractament dietètic.

 

Mòdul 4: Fitoteràpia i Aromateràpia (5 ECTS)

 1. Conceptes general: definició de la fitoteràpia.
 2. Nocions bàsiques: concepte de planta medicinal, droga vegetal, marcador, droga vegetal.
 3. Historia i antropologia de la fitoteràpia.

 4. Farmacognòsia.

 5. Principals principis actius.

 6. Fitoteràpia basada en la evidencia.
 7. Recerca en fitoteràpia.

 

Mòdul 5: Reflexoteràpia podal i Tècnica metamòrfica (6 ECTS)

REFLEXOTERÀPIA PODAL

 1. Definició i diferència entre Reflexologia i Reflexoteràpia. Diferents reflexoteràpies.
 2. Una mica d’història.
 3. Projecció de l’organisme humà en les diferents zones reflexes segons William Fitzgerald.
 4. Dues escoles: Hanne Marquardt i Dobbs/Paratte/Poletti.
 5. Mecanismes d’acció, beneficis i contraindicacions.
 6. Tècnica, tractaments i significat de les possibles reaccions.
 7. Maniobres de regulació.
 8. Mapes generals de les zones reflexes segons Hanne Marquardt.
 9. Zones reflexes de les mans per l’autocura.

 

TÈCNICA METAMÒRFICA

 1. Introducció a les Teràpies Naturals i Complementàries.
 2. La Tècnica Metamòrfica com a eina infermera: definició de la tècnica metamòrfica, origen, com actua la tècnica metamòrfica: estudi de la etapa prenatal. Trastorns emocionals en la etapa prenatal. El cervell emocional, conscient y subconscient. Actitud del terapeuta. Efectes més destacables. Indicacions. Contraindicacions. Realització de la tècnica (peus, mans i cap).

 

Mòdul 11: Recerca (3 ECTS)

 1. Fases preliminars del procés de recerca : revisió bibliogràfica: analitzar contingut i organitzar material.
 2. Parts d’un projecte, problema de recerca, preguntes de recerca i objectius (generals i específics).
 3. Planificació: tipus d’estudi, mostra i tipus de mostreig, variables, instruments de mesura.
 4. Mètodes de recerca, població i mostra.
 5. Tècniques d’obtenció d’informació, anàlisi de les dades quantitatives.
 6. Realització : estudi pilot, treball de camp.

Treball obligatori en que l'alumne ha de fer un recerca sobre algun dels temes tractats en el màster que ha escollit prèviament amb la supervisió del tutor.

 

2n any

Mòdul 6: Drenatge limfàtic i Massatge (6 ECTS)

DRENATGE LIMFÀTIC

 1. Recordatori del sistema limfàtic.
 2. Descriure el principis de la teoria del DLM.
 3. Adquirir la pràctica del moviments bàsics del DLM.
 4. Descriure les indicacions i contraindicacions del DLM.
 5. Realitzar el DLM segons la metodologia del treball.
 6. Desenvolupar la tècnica dels moviments requerits en el DLM.
 7. Mètodes preventius.
 8. Pràctica exhaustiva dels tipus de moviments.

 

MASSATGE

 1. Introducció al quiromassatge.
 2. Definició i conceptes bàsics.
 3. Manipulacions més importants i manera d’aplicar-les.
 4. Principals indicacions i contraindicacions.
 5. Condicions mediambientals i actitud del terapeuta al quiromassatge.

 

Mòdul 7: Teràpies energètiques: Reiki i Teràpia Floral (8 ECTS)

REIKI

 1. El Reiki com a instrument per la prevenció i tractament de problemes de salut.

 

TERAPIA FLORAL

 1. Origen i descobriment de la teràpia floral de Bach.
 2. Qui va ser Edward Bach. El seu Sistema Floral.
 3. Abordatge emocional de la salut i la malaltia.
 4. Acostament de les teories infermeres per comparativa a la filosofia del Dr. Bach.
 5. Els 7 grups de remeis. Definició de les 38 flors de Bach. Com formular-les.
 6. L’entrevista floral.
 7. Aplicació de la Teràpia Floral com un instrument complementari en la relació d’ajuda de les cures infermeres en diferents àmbits de la professió

 

Mòdul 8: Mindfulness, Sofrologia i Ho'oponopono (8 ECTS)

MINDFULNESS

 1. Mindfulness en el món de la salut. Definició. Medicina infermeria ment-cos.
 2. Introducció al Programa MBSR (Mindfulness Based stress reduction) de Jon Kabat Zinn, del centre mèdic Universisitat de Massachussets , Worcester,EUA: Resposta reacció a l’estrès; La importància de l’autocura; La gestió del temps; La comunicació conscient; Resiliència davant l’adversitat; La percepció i la realitat; Regulació emocional amb Mindfulness (TichNathHanh) .
 3. Mindfulness en la pràctica clinica. Mindfulness based stress reduction (MBSR). En la prevenció i tractament. En transtorns ansietat, depressió, TOC, TCA, dolor crònic, Transtorns adaptació. També en malalties orgàniques. Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) per prevenir recaigudes en depressió.

 

SOFROLOGIA

 1. Sofrologia i la seva història.
 2. El mètode Caycedo.
 3. Fonaments teòrics.
 4. Sofrologia i infermeria.
 5. Aplicacions de la Sofrologia dins les competències d’infermeria.
 6. Pràctiques: Tècniques basades en la Relaxació Dinàmica de Caycedo i de diverses tècniques especifiques.

 

HO'OPONOPONO

 1. Què és Ho'oponopono.
 2. Què són les emocions, els patrons heretats i creences limitants.
 3. Com usar la tècnica del Ho'oponopono.
 4. Responsabilitat i no culpabilita.
 5. Les 4 paraules, significat.
 6. La Respiració Ha.
 7. Meditació guiada.

 

Mòdul 9: Coneixements introductoris d'altres teràpies (10 ECTS)

MUSICOTERÀPIA

 1. Visió General de la Musicoteràpia (concepte, connexions i diferències amb altres disciplines, camps d’aplicació,…)
 2. Bases Teòriques de la Musicoteràpia (efectes de la música sobre l’ésser humà, característiques de la música com a eina terapèutica,…)
 3. Bases Metodològiques de la Musicoteràpia (procés d’intervenció, necessitats a tractar i objectius d’intervenció, tècniques i activitats musicoterapèutiques, instruments d’avaluació,…)
 4. Tècniques de Relaxació amb Música (efectes i funció de la música en la relaxació, criteris de selecció de música de caràcter relaxant,…)
 5. Anàlisi i comentari de casos clínics.
 6. Experiències pràctiques.

 

MOXIBUSTIÓ, ACUPRESIÓ I AURICULOTERAPIA

 1. Introducció breu de la medicina tradicional xinesa.
 2. Introducció en el sistema de meridians i punts d'acupuntura.
 3. Introducció a la acupressió.
 4. Tècniques de la acupressió.
 5. Tractaments amb la acupressió.
 6. Introducció a l'auriculoteràpia.
 7. Tècniques per a l'aplicació de l'auriculoteràpia.
 8. Tractaments amb la auriculoteràpia.
 9. Introducció a la moxibustió.
 10. Aplicació de la moxibustió.
 11. Tècniques d'autocura.
 12. Pràctiques.

 

EMBOCALLS

Introducció als diferents tipus d ́embolcalls; Definició, tipus, indicacions, material necessari, zones d’aplicació, òrgans, procediment o tècnica d’aplicació i valoracions:

 1. Compreses.
 2. Cataplasmes.

 

ARTTERÀPIA (Mediació artística)

 1. Com actua la Mediació Artística.
 2. Metodologies d’intervenció.

 

Mòdul 10: Treball Fi de Màster (3 ECTS)

 1. Fases preliminars del procés de recerca : revisió bibliogràfica: analitzar contingut i organitzar material.
 2. Parts d’un projecte, problema de recerca, preguntes de recerca i objectius (general i específics).
 3. Planificació: tipus d’estudi, mostra i tipus de mostreig, variables, instruments de mesura.
 4. Mètodes de recerca, població i mostra.
 5. Tècniques d’obtenció d’informació, anàlisi de les dades quantitatives.
 6. Realització: estudi pilot, Treball de camp. ema de recerca, preguntes de recerca i objectius (general i específics).

Treball obligatori en què l'alumne ha de fer un recerca sobre algun dels temes tractats en el màster que ha escollit prèviament amb la supervisió del tutor.

Docents

Direcció del Màster

Ana Belén Fernández Cervilla: infermera i doctora en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona, Màster en Lideratge i Gestió de Serveis d’Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Medicina i Infermeria Naturista, impulsat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb el suport de la UB i la Universitat Autònoma de Barcelona. Membre de la comissió de teràpies naturals del COIB. Fernández és des del 2010 professora col·laboradora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, impartint docència sobre Instruments Complementaris de les Cures Infermeres i Estades Clíniques I al Grau d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Comentaris

Data final de matricula 2 d'octubre de 2018

Calendari:

L'activitat docent tindrà lloc: 9,10, 23 i 24 novembre, 14 i 15 desembre 2018, 11,12, 25 i 26 gener, 8, 9, 22 i 23 febrer, 8, 9, 22 i 23 març, 5 i 6 abril, 3, 4, 17, 18 i 31 maig, 1, 14 i 15 juny, 20 i 21 setembre, 4, 5, 18 i 19 octubre, 8, 9, 22 i 23 novembre, 13, 14 desembre 2019, 10, 11, 24 i 25 gener, 7, 8 21 i 22 febrer, 6, 7, 20 i 21 març, 17 i 18 abril, 8, 9, 22 i 23 maig, 5 i 6 juny, 30 i 31 octubre 2020.

Adreçat a

Graduats o diplomats en Infermeria.