Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.

  1, 6, 8, 13 i 15 de març de 2018  

  de 9,30 a 13,30 h

  Aules del Coib. C/Pujades 350. Barcelona.

  900705705
  Import col·legiades
  40 €
  Import col·legiades associades
  34 €
  Import no col·legiades
  120 €
  Import no col·legiades associades
  102 €
  Descripció

  La sofrologia caycediana és una escola científica que utilitza tècniques de relaxació, exercicis respiratoris, moviments corporals i estratègies d’activació mental que tenen com a finalitat el desenvolupament del benestar psicofísic de la persona. El seu mètode consisteix en la relaxació dinàmica de Caycedo, basat en tècniques específiques i la seva pràctica es desenvolupa de manera vivencial.

  Objectius

  Objectiu general

  Donar a conèixer el mètode utilitzat per la sofrologia. Aportar eines psicofísiques per aplicar-lo de manera preventiva i  terapèutica en l’àmbit professional, perquè pugui ser aplicat en les cures infermeres dirigides als usuaris.

  Objectius específics

  Conèixer les tècniques psicofísiques utilitzades en la sofrologia per aprendre a detectar i tractar els principals aspectes d’estrès en la vida diària dels usuaris. Oferir eines per abordar els problemes d’estrès i ansietat a nivell preventiu i terapèutic per atendre millor els usuaris. Practicar tècniques sofrològiques pel desenvolupament de la serenitat i l’actitud positiva i millorar la qualitat de vida de les persones ateses.

  Codi curs
  096/17-18
  Contingut

  Introducció a la sofrologia: definició i història. Orient i Occident. Relaxació i sofrologia. La respiració. El mètode Caycedo: primer grau de relaxació dinàmica de Caycedo. Teoria caycediana dels 5 sistemes vivencials del ser. Somatitzacions. L’estrès. Conseqüències físiques de l’estrès crònic. Els pensaments distorsionadors. Les emocions i l’estrès. La consciència. Estats i nivells de consciència. Concepte de vivència en la sofrologia. Pensament positiu. Somatizació del positiu. Ritme circadià. L’insomni. Aplicacions de la sofrologia. Tècniques: somatització de base. Tècnica sofroshultz. Tècnica de relaxació enmig de la tensió. Sofrodesplaçament del negatiu. Tècnica de sofroatenció i concentració en un objecte neutre. Tècnica vivencial amb música. Tècnica sofrològica de programació futura. Tècnica de sofrorespiració sincrònica. Tècnica sofromnesia lliure. Tècnica sofroliminal del son. Relaxació dinàmica de Caycedo.

  Docents

  Rosa Cabello, infermera.

  Comentaris

  Activitat no acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries