Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimarts 18 de setembre 2018  fins el  dimarts 17 de desembre 2019

  Mòdul I: 18 de setembre, 2, 16, 30 d’octubre, 13, 27 de novembre, 4, 11 de desembre de 2018, 15, 29 de gener, 12, 26 de febrer, 12, 26 de març i 9 d’abril de 2019 de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.

  Durada: 98 hores

  Mòdul II: 9 i 23 d’abril, 7, 21 de maig, 4, 18 de juny, 2, 16, 30 de juliol, 3, 17, de setembre i 1 d’octubre de 2019 de 10 a 14 h i de 15 a 19,30 h.

  Durada: 96 hores

  Mòdul III: 15, 29 d’octubre, 5, 19 de novembre, 3 i 17 de desembre de 2019 de 10 a 14 h i de 15 a 19,30 h.

  Durada: 48 hores

   Mòdul I de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.

  Mòdull II i  III de 10 a 14 h i de 15 a 19,30 h.

  Espai IDIC - Planta baixa COIB c/Pujades, 350 - Barcelona

  900 705 705
  Import per a Col·legiades
  242 €
  Import per a Col·legiades Si Associades
  205,7 €
  Import per a No Col·legiades
  726 €
  Import per a No Col·legiades Si Associades
  617,1 €
  Objectius

  Objectius Generals:

  Mòdul I "Model Clínic del Benestar: Fonaments Terapèutics i Recursos d’acció":

  Proporcionar a les infermeres un model sistèmic d’acció clínica associat al Model del Benestar i a la Teràpia de Reorientació Vital(TRV).

  Mòdul II "Model Clínic del Benestar: Aplicació Clínica en la pràctica assistencial":

  Proporcionar a les infermeres un model sistèmic d’acció clínica associat a la Teràpia de Reorientació Vital(TRV) que els atorgui coneixements i instruments pràctics aplicables a la promoció de la salut a les persones. Assolir el desenvolupament de competències infermeres avançades per a la promoció de la salut a les persones

  Mòdul III "Model Clínic del Benestar: Aplicació Assistencial a l’àmbit del treball:

  Proporcionar a les infermeres un model sistèmic d’acció clínica assistencial basat en el Model Clínic del Benestar i la Teràpia de Reorientació de l’Estrès Laboral (TRS)que els atorgui coneixements i instruments pràctics aplicables a la promoció de la salut de les persones en l’àmbit laboral

  Objectius específics:

  Mòdul I "Model Clínic del Benestar: Fonaments Terapèutics i Recursos d’acció":

  Identificar el model Clínic del Benestar, la seva relació amb la salut i la malaltia, i la generació d’hàbits i estils de vida saludables de les persones Analitzar en profunditat cadascuna de les àrees humanes (pensaments, creences, emocions, fisiologia, comportaments i espiritualitat), el seu funcionament-disfuncionament i les seves interrelacions sistèmiques amb els àmbits laboral, social, relacional, ecològic i d’hàbitat. Utilitzar recursos i eines d’aplicació pràctica en la resolució de problemes complexes de salut, associats a cadascuna de les àrees funcionals humanes, i en relació tant al canvi d’hàbits saludables com a la reorientació de la vida de les persones

  Mòdul II "Model Clínic del Benestar: Aplicació Clínica en la pràctica assistencial":

  Identificar el model Clínic del Benestar i la seva relació amb la Història Clínica i el Diagnòstic Sistèmic Infermer de Reorientació Vital. Utilitzar recursos i línies d’acció infermeres específiques per a la resolució de problemes complexes de salut. Aplicar la Teràpia de Reorientació Vital (TRV) que inclou la Hª Clínica, el diagnòstic i la Relació d’Ajuda Sistèmica, en diferents situacions vitals i circumstàncies de salut/malaltia, de les persones de forma sostenible.

  Mòdul III "Model Clínic del Benestar: Aplicació Assistencial a l’àmbit del treball":

  Analitzar el funcionament de les persones en una estructura d’empresa des de l’Aproximació Sistèmica-Sòciotècnica, associada al Model Clínic del Benestar. Desenvolupar habilitats i recursos tant en el diagnòstic i la gestió de l’estrès laboral de les persones com en el diagnòstic i resolució de problemes i situacions altament complexes que es produeixen en aquest àmbit. Aplicar l’Assessoria de Salut Laboral (LAS) i la Teràpia de Reorientació de l’Estrès en les diferents situacions que es generen en les persones dins de l’àmbit laboral, des de la perspectiva infermera.

  Codi curs
  001/18-19
  Docents

  Sol Muñoz, infermera

  Comentaris

  Hi ha dues opcions d'inscripció: 

  • En el cas de voler realitzar els tres mòduls heu de realitzar una inscripció i pagament únic a través d'aquest formulari.
  • En el cas de voler inscriure't nomès en un o dos mòduls, cal que enviis un correu a jmartinez@coib.cat,  indicant quin dels mòduls vols realitzar. Els preus dels móduls són per a col·legiats: mòdul I 98 €,  mòdul II 96 € i mòdul III 48 €. I el preu per a no col·legiats: mòdul I 294 €, mòdul II 288 € i mòdul III 144 €.

  Per obtenir la certificació d'assessor  és necessari haver cursat els tres mòduls.

  Es sol·licitarà l’acreditació per cada mòdul al Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries