Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dimarts 01 de març 2022  fins el  dijous 31 de març 2022
  Import per a Col·legiades
  30 €
  Objectius

  Objectius generals

  Ser capaç de fer una correcta videoconsulta sanitària.

  Objectius específics

  Ser capaç de fer una videoconsulta complint els estàndards ètics i legals.
  Ser capaç de preparar eficaçment el guió duna videoconsulta.
  Ser capaç de fer servir els aspectes verbals i no verbals d'una videoconsulta.
  Ser capaç didentificar la demanda del pacient.
  Ser capaç de recollir les dades adequadament després de fer una videoconsulta sanitària.

  Contingut

  Continguts teòrics

  Tema 1. Introducció i contextualització de la videoconsulta; passat, present i futur.
  Tema 2. Fortaleses i debilitats de la videoconsulta.
  Tema 3. Estàndards de Qualitat. Aspectes ètics i legals a la videoconsulta.
  Tema 4. Preparació de la videoconsulta.
  Tema 5. Implementació de la videoconsulta. Model de les 5 Cs.
  Tema 6. Recomanacions post-videoconsulta.
  Tema 7. Preguntes freqüents

  El contingut teòric de cada tema estarà compost per:

  Apunts complets en format web.
  Apunts complets en format pdf descarregable.
  Apunts resumits.
  Podcast o enregistraments dàudio mp3.
  Vídeos o classes multimèdia mp4.

  Codi curs
  08SALUS/22
  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del curs clica aquí