FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
  Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  divendres 01 d’octubre 2021  fins el  diumenge 31 d’octubre 2021

  online

  Descripció

  Aprèn a gestionar els processos clínics més habituals del pacient onco-hematològic.

  Objectius

  Objectiu general:

  Ser capaç d'identificar i gestionar els processos clínics més freqüents del pacient onco-hematològic.


  Objectius específics:

  Ser capaç de realitzar la valoració del pacient onco-hematològic.
  Ser capaç de gestionar les complicacions agudes del pacient trasplantat.
  Ser capaç de gestionar la febre i neutropènia.
  Ser capaç de gestionar diferents situacions com l'hemorràgia i trombopènia.

  Codi curs
  03SALUS/21
  Comentaris

  Per accedir a la informació del curs clica aquí