El període d'inscripció s'obrirà el 01/10
  Període d'inscripció:
  del  dissabte 01 d’octubre 2022
  fins el  dimarts 25 d’octubre 2022
  del  dimarts 01 de novembre 2022  fins el  dimecres 30 de novembre 2022

  online

  Import per a Col·legiades
  30 €
  Objectius

  Objectius generals:

  Ser capaç de monitoritzar i valorar adequadament un pacient crític mitjançant la utilització de les escales.

  Objectius específics:

  Ser capaç didentificar els aspectes més rellevants de la monitorització en pacients crítics.

  Ser capaç de manejar un monitor en una unitat de cures intensives.

  Ser capaç de realitzar una adequada monitorització cardiovascular.

  Ser capaç de realitzar una adequada monitorització respiratòria.

  Ser capaç de realitzar una adequada monitorització hemodinàmica.

  Ser capaç de realitzar una monitorització adequada de l'oxigenació tissular.

  Ser capaç de realitzar una adequada monitorització de la pressió intraabdominal.

  Ser capaç d'utilitzar escales per valorar el risc d'úlceres per pressió.

  Ser capaç d'implementar les escales de sedoanalgèsia a una UCI.

  Ser capaç d'extreure i gestionar adequadament les mostres per analitzar al laboratori.

  Codi curs
  21SALUS/22
  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del curs clica aquí