El període d'inscripció s'obrirà el 01/10
  Període d'inscripció:
  del  dissabte 01 d’octubre 2022
  fins el  dimarts 25 d’octubre 2022
  del  dimarts 01 de novembre 2022  fins el  dimecres 30 de novembre 2022

  online

  Import per a Col·legiades
  30 €
  Objectius

  Objectius generals

  Ser capaç de planificar i desenvolupar unes cures pal·liatives eficients i segures.

  Objectius específics

  Ser capaç de realitzar un maneig adequat del dolor del pacient pal·liatiu.

  Ser capaç de valorar adequadament les necessitats del pacient pal·liatiu i de la família.

  Ser capaç de prestar les cures necessàries a la família del pacient pal·liatiu.

  Ser capaç de prestar unes cures pal·liatives específiques i adequades en el pacient terminal en cas de: xerostomia, mucositis, restrenyiment, nàusees i vòmits, anorèxia, caquèxia, dispnea, tos, hemoptisi i singlot.

  Ser capaç didentificar les diferents fases psicològiques de la malaltia terminal.

  Ser capaç de prestar les cures a l'agonia al pacient terminal.

  Codi curs
  20SALUS/22
  Comentaris

  Per accrdir a tota la informació del curs clica aquí