Inscripció tancada
  El període d'inscripcions està tancat.
  del  dissabte 01 de gener 2022  fins el  dilluns 31 de gener 2022

  online

  Import per a Col·legiades
  30 €
  Objectius

  Ser capaç de conèixer les característiques de l'envelliment i de fer una valoració integral geriàtrica adequada.


  Objectius específics

  Ser capaç d'identificar els canvis anatòmics i funcionals de l'envelliment fisiològic.
  Ser capaç d'identificar els canvis muscoloesquelètics a la persona gran.
  Ser capaç de detectar precoçment els canvis cardiovasculars a la persona gran.
  Ser capaç d'identificar els canvis fisiològics respiratoris a la persona gran.
  Ser capaç de valorar els canvis digestius i neurològics en la persona gran.
  Ser capaç de detectar els canvis fisiològics a l'aparell reproductor, fidel i sistema immunitari de la persona gran.
  Ser capaç de fer una valoració funcional geriàtrica mitjançant els índexs de Katz, Barthel i Lawton i Brody.
  Ser capaç de fer una valoració mental i psicològica geriàtrica mitjançant el test de Pffeifer, el MMSE i el Test de l'Informador.
  Ser capaç didentificar i valorar la fragilitat d'una persona gran.

  Contingut

  Continguts teòrics:

  Tema 1. Introducció
  Tema 2. Envelliment fisiològic
  Tema 3. Valoració Geriàtrica Integral
  Tema 4. Fragilitat
   

  El contingut teòric de cada tema estarà compost per:

  Apunts complets en format web.
  Apunts complets en format pdf descarregable.
  Apunts resumits.
  Podcast o enregistraments dàudio mp3.
  Vídeos o classes multimèdia mp4.

  Codi curs
  02SALUS/22
  Comentaris

  Per accedir a tota la informació del curs clica aquí