Inscripció oberta
  Període d'inscripció:
  del  dimarts 05 d’abril 2022
  fins el  diumenge 20 de novembre 2022
  del  dilluns 21 de novembre 2022  fins el  dijous 07 de setembre 2023
  il·limitades

  online

  960 €

  Descripció

  Dins el sistema sanitari, les infermeres constituïm el recurs humà i de professionals de salut més nombrós relacionat amb la cura allà on es dispensi: hospitals generals i serveis especialitzats, centres de salut, domicilis, escoles, empreses i centres de treball, etc. Per prestar cures hem de col·laborar i treballar amb altres professionals i ocupar-nos també de la gestió de la cura que oferim.
  El paper o responsabilitat de les infermeres gestores en infermeria ha consistit en planificar, organitzar, dirigir i controlar els recursos financers, humans i materials, amb la intenció de donar suport a el personal que atorga cures i complir eficaçment els objectius de les institucions. Ningú dubta que la contribució de la infermera en la gestió sigui necessària per a assegurar serveis de salut humanitzats i de qualitat, en un context d'utilització òptima dels recursos disponibles.

  Comentaris

  Per accedir a tota la informació i per inscriure't clica aquí

  Metodologia

  El títol d'Expert que es presenta es realitzarà en línia per mitjà d'una aula virtual basada en la plataforma Moodle, destinada de manera específica a el curs. En aquesta modalitat l'estudiant haurà de resoldre les diverses proves avaluadores, casos pràctics i simulacions de situacions reals, així com participar en fòrums de debat a través de la plataforma virtual de l'Aula Virtual DAE-Paradigma. Els casos clínics estan preparats experts i els seus continguts gràfics, esquemàtics i eminentment pràctics permeten als estudiants acostar-se de manera simulada a la realitat assistencial. Així mateix, també cal destacar el sistema interactiu d'aprenentatge basat en algoritmes per a la presa de decisions sobre les situacions clíniques plantejades.
  L'avaluació de el curs es realitzarà a través dels diversos exàmens parcials sobre cadascuna de les assignatures que componen l'activitat formativa, així com per l'avaluació contínua, la participació en les activitats programades i la realització de les tasques proposades.
  Per tant, els recursos que estaran a disposició dels estudiants seran:
  Guia docent de el curs amb informació relativa als continguts temàtics, la metodologia d'impartició i les pautes d'utilització de l'Aula Virtual.
  Continguts de les Unitats Temàtiques en format descarregable per part dels estudiants.
  Vídeos explicatius.
  Casos pràctics.
  Test d'avaluació contínua i final.
  Recursos didàctics complementaris (articles i altres lectures recomanades, bibliografia addicional, enllaços a altres recursos, etc.
  Informe de qualificacions per al seguiment i avaluació contínua de l'procés d'aprenentatge per part de l'estudiant.