Si voleu cercar un llibre o revista de la biblioteca, aneu al catàleg i feu servir el cercador.

Si voleu trobar llibres d’accés gratuït, aneu a l'apartat Llibres electrònics d'accés gratuït o bé aneu al catàleg i anoteu al quadret de Signatura topogràfica: LL-e

Si voleu localitzar revistes especialitzades aneu al catàleg de publicacions periòdiques, on podeu localitzar les revistes a través d’un buscador o del llistat alfabètic. Al costat de cada enllaç de la revista trobareu el símbol que expressa el nivell de consulta  en línia que té la revista. Moltes són de consulta totalment lliure.

Si voleu conèixer els llibres professionals que es van publicant seleccioneu novetats editorials, on trobareu un llistat que es va actualitzant de manera permanent. (en preparació).

Si voleu trobar una cerca  sobre un tema concret, potser la trobeu a dossiers temàtics, on es recull informació per donar resposta a  consultes que ja han realitzat d’altres infermeres. (en preparació).