Què és el Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC)?El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona ha obert el procés per acreditar aquelles infermeres que garanteixin la seva capacitació en l’aplicació de determinades teràpies naturals i complementàries, a través d’un Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC) en Instruments Complementaris de Cures Infermeres.

Aquest sistema d’acreditació, que és un reconeixement dels col·legues, es planteja com un pas intermedi per a la validació de la pràctica, la formació, la recerca i la gestió en teràpies naturals i complementàries fins que des del Departament de Salut de la Generalitat s’aconsegueixi regular la formació i el seu exercici.

La finalitat d’aquest sistema d’acreditació és avalar els coneixements aconseguits per les infermeres en aquesta matèria, que permeti l’obtenció d’un Diploma d’Acreditació i Capacitació per a la pràctica de les teràpies naturals.

En una primera fase del procés, a partir d’un document que fonamenta les bases per a l’acreditació, i després de valorar les aportacions del fòrum virtual que es va obrir a totes les col·legiades i col·legiats a finals de 2008, el Col·legi ha plantejat com a àmbits d’acreditació per a l’obtenció del DAC les teràpies de sofrologia,  massatge terapèutic, reflexologia podal, teràpia floral, tècnica metamòrfica, drenatge limfàtic, fitoteràpia i acupuntura.

Abans d’emetre el DAC, el Col·legi, a través d’una comissió d’acreditació, valorarà els següents criteris de cada infermera candidata: el nivell de coneixements, l’entrenament pràctic i l’experiència acumulada, la participació en esdeveniments científics, l’activitat docent, les publicacions i l’activitat investigadora.

Nivell de coneixements: caldrà presentar la documentació del centre en el que s’han cursat els estudis. El temps dedicat a la formació es quantificarà en nombre de crèdits. També es valorarà la participació en tallers, seminaris, jornades i congressos.
Entrenament pràctic, habilitat, experiència acumulada i utilització de metodologia en l’atenció a la persona: es valorarà la capacitat de documentar-se per estar al dia dels avenços que s’aconsegueixen amb les teràpies naturals, així com la utilització sistemàtica d’una metodologia de treball.
Participació en esdeveniments científics: es tindrà en compte la participació en congressos relacionats amb aquest àmbit, així com l’elaboració i presentació de ponències, comunicacions i pòsters.
Activitat docent: es valorarà l’activitat docent de les infermeres en l’àmbit de les teràpies naturals, que són capaces de transmetre’ls i donar-los un enfocament infermer.
Publicacions relacionades amb el tema, tant en una teràpia en concret amb les teràpies naturals en general.
Investigació: aquesta qüestió té una especial importància, ja que és necessari demostrar la validesa, l’eficàcia i la garantia de seguretat quan s’ofereix una teràpia natural.
Les persones interessades en obtenir aquest diploma acreditatiu, haureu d’omplir un formulari específic, presentar el seu currículum professional i els diplomes o certificats acreditatius de mèrits per cada apartat que consta en els quadres de requeriments per a l’acreditació.

Com obtenir-lo?

A continuació us informem dels requeriments que s’exigeixen per cada teràpia:

La documentació es pot presentar en qualsevol moment, demanant cita prèvia als serveis administratius del Col·legi.

Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb el Col·legi, a través del telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705. Des d’aquest telèfon podreu comunicar-vos amb les persones de referència.

Consulta les infermeres amb DAC's

Documents d'interès