La Comissió de Teràpies Naturals i Complementàries, creada fa més de 20 anys, és un organisme de participació permanent en el govern del COIB al servei de les infermeres i usuaris en aquest àmbit, tenint com a objectiu treballar per al seu desenvolupament donant suport, informació i atenent qualsevol consulta relacionada amb l’aplicació de les teràpies naturals en la pràctica infermera.

  • Visibilitzem i donem suport a la pràctica infermera que a l’hora de tenir cura de les persones aplica teràpies naturals, com a instrument complementari.
  • Facilitem canals de formació i de divulgació.
  • Oferim un ampli programa d'activitats que combinen jornades, tallers, aules i conferències sobre l'ús de les teràpies complementàries.
  • Treballem per aconseguir el reconeixement d’aquestes pràctiques infermeres per part de les organitzacions sanitàries i de les institucions. Un primer pas d’aquest reconeixement, és el Diploma d’Acreditació i Capacitació en teràpies naturals, el sistema propi d’acreditació per a les infermeres que utilitzen les teràpies naturals.
  • La comissió d'ocupa de desenvolupar propostes formactives específiques de teràpies naturals i complementàries per ser oferides dins del programa de formació continuada del COIB.

Coneix els integrants de la comissió