Professió

Un projecte de recerca l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), liderat per la infermera Cristina Dolado, ha analitzat l’ús de les aplicacions relacionades amb la salut. A tall de conclusió, l'estudi posa de manifest que és imprescindible que els professionals de la salut informin, guiïn, assessorin i donin a conèixer aquestes aplicacions.

Professió

Es tracta d’una comunitat virtual al servei d'infermeres i infermers que posa a la seva disposició una plataforma per compartir inquietuds i coneixements de forma gratuïta. Els usuaris hi poden intercanviar opinions, contactar amb altres professionals i accedir a recursos com ara un repositori de 200 revistes científiques infermeres, l'accés a guies de pràctica clíniques o a esdeveniments professionals com jornades, congressos o simposis.

Vols crear la teva pròpia app? Consulta'ns a COIBApps!