Notícies del Col·legi

Gràcies al conveni signat pel COIB i bonoom,  les infermeres i infermers col·legiats que exerceixen per compte propi poden accedir, a través del Club Cloib, a les eines digitals de gestió de bonoom per a la pràctica professional, com la cita online o les històries dels usuaris al cloud, amb un 40% de descompte.

Notícies del Col·legi

El COIB ha actualitzat el Pla d’acció de sostenibilitat pel 2018 en el marc de l’adhesió de la corporació a Barcelona + Sostenible. Les col·legiades i col·legiats que treballen en exercici lliure i s’adhereixin als compromisos abans del 30 de juny tindran una reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals del 2019.