FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El Grup d'Infermeria d'Urgències i Emergències del COIB és un grup de treball format per infermeres i infermers que treballen en l’àmbit de les urgències i emergencies.

Missió del grup
Treballar per l'avanç professional i la visibilitat infermera en el camp de la infermeria d'urgències i emergències, col.laborant amb el propi col.legi en les seves accions i proposant-ne de noves. Vol ser un referent per a les infermeres que desenvolupin la seva activitat en aquests àmbits, oferint asessorament i vetllant pel seu desenvolupament professional.

Com a part del COIB, preten ser el grup que representi els interessos professionals de les infermeres davant d'altres col.lectius.

 

Objectius generals

  • Treballar per la visibilitat de la infermeria d'urgències i emergències, donant a conèixer la tasca dels professionals a la població en general, altres professionals, mitjans de comunicació, entitats i representants públics.
  • Treballar per aconseguir el reconeixement de l'especialitat d'infermeria d'urgències i emergències.
  • Treballar pel desenvolupament professional i competencial dels professionals d'infermeria d'urgències i emergències. Treballar desde el COIB per proposar canvis normatius i l'autoregulació de competències en infermeria d'urgències i emergències.
  • Crear una assessoria tant pels professionals com per a la població i professionals d'altres especialitats i àmbits.
  • Conèixer les inquietuts professionals i les necessitats formatives de les infermeres d'urgències i emergències.
  • Esdevenit el grup referent en l'ambit d'actuació professional de les infermeres i infermers d'urgències i  emergències a Catalunya.
  • Assessorar a la junta directiva del Col.legi per tal de promoure una formació en l'àmbit de les urgències i emergències que sigui de qualitat i d'interès per als professionals.
  • Promoure la formació especialitzada entre els professionals (cursos de SVB i DEA, cursos de Suport Vital Avançat, tallers formatius i de reciclatge (tècniques invasives, via aèria avançada, etc.)
  • Col.laborar amb universitats en la difusió de la seva formació entre els professionals així com propiciar acords de col.laboració entre el Col.legi i els centres.

 

Coneix els integrants del grup