Projecte Reset

El Projecte RESET és un procés participatiu endegat pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) durant els anys 2016 i 2017, que tenia com a objectiu generar un debat profund sobre la professió infermera, els seus reptes de present i futur i definir com el COIB podia acompanyar els professionals i la comunitat que integren en un procés d’autoafirmació i millora constant.

El mètode escollit per encetar aquest procés van ser els Cercles de Diàleg, trobades d’infermeres col·legiades, que es van celebrar en diversos indrets del territori de la demarcació de Barcelona i també per via telemàtica. Per dinamitzar-los, es van fer servir tècniques i recursos procedents de la mediació de conflictes amb la intenció d’oferir un espai de retrobada entre els integrants d’una comunitat que necessitava cohesionar-se.

En aquests diàlegs, es van fixar les bases d’un nou model de relació entre les infermeres. Les col·legiades passaven a estar en el centre del focus per tal de definir la professió que volen i el Col·legi que necessiten per assolir-la.

El projecte RESET va culminar amb la formulació de diversos objectius estratègics cap als quals devia avançar la professió i les institucions implicades en la materialització de la funció social de les infermeres. També es va acordar que el procés de diàleg devia convertir-se en una cultura arrelada en el si de la professió. Per aconseguir-ho, es va establir la continuïtat d’aquests diàlegs en el temps. És per això que entre els anys 2018 i 2019 es va celebrar un segon cicle de cercles de diàleg amb el nom ‘Cap al reconeixement: corporativisme o cohesió?’

 

Publicacions

 

Què és això del Projecte RESET?

 

Presentació de resultats del Projecte RESET

 

Cercle de diàleg intern al COIB del Projecte RESET

 

Entrevista a Titon Laïlla sobre el Projecte RESET