10 de febrer de 2020

Tortosa acollirà els dies 4 i 5 de juny la sisena edició del Congrés Català d'Infermeria de Salut Mental de l’Associació Catalana d'Infermeria de Salut Mental (ASCISAM). El lema d’enguany «Canviant l'escena de la Salut Mental» marcarà la línia argumental del programa tractant les transformacions de l'escenari de la salut mental i com les infermeres hi van adoptant un rol protagonista. El 24 d’abril és la data límit de presentació dels resums de treballs.

VI Congrés Català d’Infermeria de Salut Mental de l’ASCISAM

Els objectius que el VI Congrés Català d'Infermeria en Salut Mental pretén assolir són oferir un fòrum de treball conjunt entre persones que pateixen un trastorn i professionals, per reflexionar i aprendre sobre l'escenari actual de la salut mental i oferir als assistents nous enfocaments i noves eines terapèutiques en favor de la recuperació de les persones.

Les diferents modalitats en les quals es poden presentar treballs són estudis finalitzats i amb resultats, experiències (Implantació de projectes assistencials, casos clínics, bones pràctiques clíniques) i projectes de recerca. Els resums acceptats es podran presentar al congrés en els formats de comunicació oral o pòster. La data límit de presentació dels resums de treballs és el 24 d’abril.

Més informació a: https://ccism.ascisam.cat