30 de gener de 2017

Tema de la convocatòria: Experiència i resultats en la utilització de Nobecutan® en qualsevol especialitat i indicació. Es valoraran especialment aquells treballs que recullin resultats en l’aplicació de Nobecutan® en indicacions diferents a les habituals, que estiguin molt argumentades metodològicament i ben il·lustrades.

Dotació:

Un primer premi de 2000 euros.

Un segon premi de 1500 euros.

Data límit de recepció de treballs: 30 de setembre de 2017

Consulta aquí les bases.