8 de juliol de 2020
   
   

   

  Oberta del 1/7/2020 fins el 20/7/2020
   

  L’Institut Català de la Salut (ICS) convoca el Premi a la Trajectòria Investigadora a l’Atenció Primària de l’ICS per a professionals que hagin contribuït de forma significativa al desenvolupament de la recerca en ciències de la salut a la xarxa de l’atenció primària de l’ICS amb una activitat de reconegut nivell científic.

  Objectiu de la convocatòria

  Fomentar la investigació d’alta qualitat, mitjançant la concessió d’un premi que reconegui les trajectòries científiques d’excel·lència d’investigadors i investigadores de l’ICS.

  Característiques del Premi

  El Premi és nominal i es concedeix exclusivament a la persona o persones guanyadores. Té una dotació econòmica de 10.000 euros de la qual el 50 %, almenys, s’ha de dedicar a la recerca del grup de treball de la persona guanyadora.
  Els 5.000 euros, com a màxim, percebuts per l’investigador o la investigadora estan subjectes als impostos corresponents.
  En el supòsit que hi hagi més d'una persona guanyadora, la quantitat del Premi es dividirà entre elles en parts iguals.
  Candidatures i propostes
  Poden ser candidates al Premi les persones sol·licitants que duguin a terme investigació de caràcter preclínic, clínic o de salut pública i comunitària i que, actualment, desenvolupin la seva activitat a l’atenció primària de l’ICS amb un mínim de dedicació de 10 anys.
  L’Institut d’Investigació i Recerca en Atenció Primària IDIAPJGol, a través de les unitats de suport a la recerca de cada direcció d’atenció primària, proposarà (amb el vistiplau de la persona interessada) com a màxim dues candidatures que seran avaluades per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQUAS) i el Consell Científic de l'ICS, que actua com a jurat i que està format pels directors científics dels diferents instituts de recerca, l’assessor de Recerca de l’ICS, el director de l’ICS i un representant de l'AQuAS.
  El termini de la presentació de les propostes finalitza el dia 13 de juliol de 2020.

  PER A MÉS INFORMACIÓ CONSULTEU LES BASES

   

  Documents:

   BASES
   SOL·LICITUD