13 de juny de 2017

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya, convoca enguany els Premis Nacionals de Recerca, els quals tenen com a finalitat fomentar el reconeixement social de la ciència i, molt particularment, divulgar entre la societat catalana l’activitat científica dels investigadors i investigadores vinculats al nostre país.

Els guardons consten dels premis següents:

  • Premi Nacional de Recerca. Premia l’investigador o la investigadora del sistema català de recerca i innovació que hagi contribuït de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia. El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 40.000 euros
  • Premi Nacional de Recerca al Talent Jove. Vol estimular i reconèixer l’esforç dels/de les joves investigadors/ores que en la seva trajectòria professional hagin destacat per la qualitat i excel·lència del seu treball científic i de recerca. El premi consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra i la quantitat de 10.000 euros.
  • Premi Nacional de Comunicació Científica. Premia la millor iniciativa de comunicació i divulgació científica de Catalunya en qualsevol dels possibles formats i mitjans existents (publicacions en paper o digitals, programes de ràdio i televisió, webs, exposicions, etc.) així com els professionals d’aquests àmbits. El premi, sense dotació econòmica, consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.
  • Premi Nacional de Mecenatge Científic. Reconeix institucionalment les persones, empreses o entitats per la donació o la seva contribució a la generació de recursos filantròpics per promoure o recolzar projectes científics a Catalunya. El premi, sense dotació econòmica, consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra.
  • Premi Nacional al Partenariat Publicoprivat en R+I. Té com a finalitat reconèixer les activitats de partenariat publicoprivat en recerca i en l’àmbit general de la cooperació entre el sector públic i el privat en activitats d’R+I a Catalunya. El premi, sense dotació econòmica, consisteix en una figura acreditativa del ceramista i escultor Jordi Serra

Segons les bases dels Premis, les universitats (òrgans de govern, facultats, escoles, departaments), els centres de recerca, instituts universitaris de recerca, les acadèmies, i, en general, tots els agents del sistema català de recerca i innovació, poden presentar candidatures a totes les categories.

És, per aquest motiu, que ens adrecem a vostè, amb l’objectiu que la seva institució valori l’oportunitat de presentar les candidatures que consideri oportunes als premis convocats. La presentació de candidatures caldrà fer-la a través del web www.fundaciorecerca.cat/premi, on trobarà tota la informació necessària i les bases per a presentar la candidatura en qualsevol de les modalitats dels Premis Nacionals de Recerca. El termini de presentació de candidatures s'ha ampliat fins el 16 d'octubre de  2017 a les 14.00 hores.