29 de gener de 2019

    Premi Carolina Meléndez

    Aquest premi està destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d'un/a infermera/er catalana/là o vinculada/at als Països Catalans.

    Objectius i Bases Premi. Fer clic aquí