20 de desembre de 2019

La FUNDACIÓ LILLY convoca els Premis Fundació Lilly d'Investigació Biomèdica Preclínica i Clínica 2020, per a investigadors que hagin contribuït de forma significativa a el desenvolupament de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a Espanya, i mantinguin una activitat de reconegut nivell científic.

Aquesta convocatòria ha estat publicada al BOE de 16 de desembre de 2019 (ID: A190070766-1). El termini per a la presentació de candidatures romandrà obert des del dia 18 de desembre de 2019 fins al dia 17 de febrer de al 2020 (inclusivament).


Podran ser candidats als Premis els investigadors de caràcter preclínic (investigació bàsica orientada a l'obtenció de coneixement amb aplicació clínica), i clínic (recerca sobre humans), que desenvolupin la seva activitat en centres sanitaris i / o centres de recerca, públics o privats , a Espanya.

Els candidats als Premis hauran de ser proposats per persones o institucions de l'àmbit científic Biomèdic o de les Ciències de la Salut.

Les propostes es formalitzaran mitjançant la presentació de la documentació indicada a el final d'aquesta pàgina, que serà remesa per correu electrònic en el format i termini establerts.

Les candidatures seran valorades pel Jurat segons els criteris d'avaluació que s'especifiquen a les BASES. El Jurat, en tot cas, s'ha d'atenir en la seva actuació a el document sobre els Principis Ètics pels quals es regeix la tasca dels Jurats dels Premis de Recerca de la Fundació Lilly.

En totes dues modalitats, el premi consisteix en una quantia única i total de 40.000 euros i es concedirà nominal i exclusivament a una sola persona.

Es farà entrega dels premis en un acte acadèmic organitzat per la FUNDACIÓ LILLY.

Per accedir a tota la informació clica aquí