17 de març de 2020

1. El grup de cooperació de la SED obre la convocatòria per accedir a l'AJUDA SOLIDÀRIA DM que consistirà en un premi de 1.000 euros per desenvolupar un projecte per a persones amb diabetis en països en desenvolupament. 2. Pot accedir a la AJUDA SOLIDÀRIA DM tota associació o ONG que realitzi un treball amb fins solidaris destinant a persones amb diabetis amb menys recursos en països en desenvolupament. 3. L'associació o ONG:
Ha d'estar inscrita al registre d'associacions o d'ONGs i tenir número de CIF.
Ha d'estar vinculada o mantenir alguna relació amb algun professional soci de la SED.
4. El projecte s'haurà d'iniciar a l'any següent de la convocatòria i lliurament de el premi, no ha de durar més de dos anys, amb el compromís d'aportar una memòria de resultats encara que sigui parcials ja a l'acabar el primer any. Si es tracta d'un projecte global iniciat abans s'haurà de detallar quina part de el projecte es finançarà amb l'ajut atorgat. 5. Terminis:
Presentació de projectes: des de la presentació de les bases fins a 3 setmanes abans a l'congrés de la SED de el mateix any (el 2020: 2 abril a les 23h). (Data Congrés SED: 23-24 abril 2020).
Votació: es realitzarà en 2 fases:
Els membres del grup de cooperació, que promou el premi, podran votar via telemàtica des de l'endemà de finalització de l'termini de presentació de projectes (El 2020: 3 abril) fins al dia de la reunió de l'GCI durant el congrés anual de la SED d'aquest any (El 2020: 23 abril). Si algun membre del grup de cooperació pertany al seu torn a una de les ONG que s'han presentat per al premi, per evitar conflicte d'interessos no podrà votar el seu propi projecte, però si triar un dels restants.
Durant el desenvolupament de l'congrés, els membres de la SED, no pertanyents a el grup de cooperació també podran votar des de l'estand on s'exposarà el resum i les fotos enviades dels projectes participants.
6. Totes les associacions que optin a l'ajut hauran de lliurar la fitxa amb les dades necessàries per a l'avaluació de el projecte. La fitxa s'haurà d'enviar a la següent adreça: margadelacalle@sediabetes.org. La informació de la sol·licitud ha de respectar els límits marcats. Les fitxes s'han de presentar en format Word i / o PowerPoint. 7. El projecte que aconsegueixi més vots, sempre que compleixi les bases de l'concurs, rebrà l'aportació de l'ajut. 8. En cas que es presenti només un projecte, sempre que compleixi les bases de el concurs, aquest rebrà l'aportació de l'ajut. 9. Els projectes no escollits en edicions prèvies es podran tornar a presentar per optar de nou a l'ajuda. Els projectes que ja hagin rebut l'ajut no es podran tornar a presentar en un termini de 2 anys. 10. Les entitats guanyadores hauran de presentar una memòria en forma de comunicació de 10 min en la següent edició de la SED. 11. L'aportació es realitzarà a el número de compte de l'associació o ONG que presenta el projecte. 12. Un cop implementat el projecte l'entitat haurà de lliurar una memòria d'avaluació de l'activitat a el grup de cooperació. La memòria ha d'incloure imatges o vídeos que il·lustren l'activitat realitzada, també un detall dels materials o serveis adquirits i dels recursos humans als quals ha estat destinada l'aportació. 13. La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases.

Per més informació clica aquí