3 de novembre de 2021

  La Fundació Vila-Saborit, l’Hospital Universitari Sagrat Cor i UIC Barcelona van posar en marxa l’any 2016 els Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila-Saborit amb la finalitat de reconèixer la tasca de joves investigadors, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina infermera.

  Aquests premis tenen dues categories:

  A) Tesis doctorals (bianual)

  B) Treballs finals de màster (es convoca cada any) 

  Poden ser candidats:


  A. Infermers doctors que hagin defensat la tesi en els últims tres anys i que hagin obtingut una qualificació de cum laude. Han d’adjuntar el títol de doctor amb aquesta menció.

  B. Aquells professionals que hagin cursat un màster universitari (oficial) i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del treball final de màster (TFM), en l’àrea de coneixement de la infermeria. Han d’haver defensat el TFM en el curs acadèmic 2019-2020 o 2020-2021. Els candidats han d’haver obtingut una qualificació mínima de 8. Han d’adjuntar l’expedient acadèmic del màster cursat.

  La convocatòria està oberta a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris oficials oferts per les universitats catalanes.

  Els treballs han de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa. Poden versar sobre qualsevol àrea de coneixement d’infermeria.

  Modalitat A: Tesis doctorals: convocatòria bianual

  1r premi: 1.500 €
  1r accèssit: 1.000 €
  2n accèssit: 500 €
   

  Modalitat B: Treballs finals de màster: convocatòria anual

  1r premi: 1.000 €

  Dos accèssits: 500 € (cadascun)

  Terminis i lloc de lliurament de candidatures:

  Les candidatures s’han de presentar físicament a la secretaria dels premis, situada al Campus Sant Cugat de UIC Barcelona (carrer Josep Trueta, s/n), o per correu electrònic a l’adreça premiosvilasaborit@uic.es, a l’atenció de María Vera, i han d’incloure la documentació degudament emplenada en els formats establerts.

  El termini de lliurament de candidatures s’iniciarà el 2 de setembre del 2021 i finalitzarà el 23 de desembre del 2021. Només s’admetran les propostes en el format i el termini estipulat.

  Per accedir a tota la informació dels premis clica aquí