2 de febrer de 2018

  Tema de la convocatòria:
  Presentació de casos clínics sobre l'evolució favorable de la zona periestomal / estoma o canvis en la qualitat de vida de pacients ostomitzats amb una situació complicada o difícil.
  dotació:
  1r premi: 2000 euros nets.
  2n premi: 1500 euros nets.
  3r premi: 1000 euros nets.
  Els següents 15 millors casos es premiaran amb 250 euros nets cada un d'ells i es publicaran en un llibre exclusiu de casos.
  Data límit recepció de treballs:
  31 juliol 2018

  Per més informació fer clic aquí