Reset - Presentació de resultats
Data: 23 de gener de 2018
Horari: de 15:30 a 18.30
Ubicacio: Auditori COIB. C/Pujades, 350, 3ª planta
Nom  *
Primer cognom *
Segon cognom *
Num. Col·legiat
Correu electrònic *
Telèfon mòbil *
Només són obligatoris els camps amb asterisc


De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, t’informem que les teves dades de caràcter personal que facilitis en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer degudament inscrit el responsable del qual és el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), amb la finalitat de gestionar la teva sol·licitud. Podràs exercir en qualsevol moment els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot dirigint-te per escrit al carrer Pujades, 350, (08019) de Barcelona o bé al correu info@coib.cat.